• Anasayfa
  • Etkinlikler

İstanbul Sözleşmesi'nden Çekilme Kararına Karşı Bölgesel Deklarasyon Metni

İstanbul Sözleşmesi'nden Çekilme Kararına Karşı Bölgesel Deklarasyon Metni

  • İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇEKİLMİYORUZ,
  • SİZ KADINLARIN ÖNÜNDEN ÇEKİLİN

 

“Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, bilinen ismiyle İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet rollerine dayandığını tespit eder. Bu tespitten yola çıkarak Sözleşme;

     - Kadına yönelik şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılığın bir türü olarak tanımlar ve kadınlarla erkekler arasında eşitliğin gerçekleştirilmesini hedefler,

     - Ev içinde, kamusal alanda, hastanede, işyerinde, okulda, karakolda, hapishanede ve yaşamın tüm alanlarında kadına karşı şiddeti yasaklar,

     - Yalnızca barış dönemlerinde değil, silahlı çatışma dönemleri ve sonrasında devam eden şiddeti de yasaklar,

     - Eşitsizlikle, ayrımcılıkla, cezasızlıkla, şiddeti üreten kültür ve geleneklerle mücadele etmeyi amaçlar,

    - Dil, din, ırk, renk, yaş, mezhep, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, medeni durum, siyasi ve felsefi görüş, etnik köken, engellilik,  vatandaşlık göçmenlik veya mültecilik vb. durumuna bakılmaksızın herkesin yaşam hakkının sağlanmasını hedefler.

Sözleşmenin ilk imzacısı olan ve bu durumu kendisine bir övünç kaynağı olarak gören Türkiye’nin,  “ilk imzacı ülke” olmasına sebep olan koşullara bakmakta fayda görüyoruz.

Yıllardır devam eden kadın mücadelesine ek olarak, İstanbul Sözleşmesine giden yolun son taşı Diyarbakır’da döşendi, hikayesi Diyarbakır’da yazıldı. Şiddet faili erkeğe karşı, şiddete maruz kalan 2 kadının ölüm/kalım mücadelesiydi bu hikayeyi yazdıran…

Diyarbakır’da yaşayan Nahide Opuz ve annesinin yaşadığı şiddet sarmalına çözüm bulmayan devlet ve Nahide’nin eşi olan erkek birlikte sebep oldular bu hikayenin ortaya çıkmasına. Şiddet gören tüm kadınların yaşadığına benzer şeyler yaşadı Nahide, devletin korumadığı kızını korumaya çalışan anne Minteha’nın öldürülmesi ile son buldu bu sarmal. Benzer hikayesi olan yüzlerce kadın gibi…

İHAM’a taşınan başvuruya dair, 2009 yılında, Türkiye aleyhine ihlal kararı verildi. Bahse konu ihlal kararı, daha önce verilmiş olanlara ek olarak, çok önemli bir fark içeriyordu. Bu ihlal kararıyla Mahkeme –her ne kadar 46. Madde kapsamında açıkça bir genel önlem içermese de- aile içi şiddet konusunda bir “yapısal sorun” tespitinde bulunmuştu. Mahkeme, kararında özetle, Türkiye’nin şiddete maruz kalan kadınları koruyamadığını, aile içi şiddeti önleyebilecek mekanizmalarının olmadığını, kamu görevlilerinin bu konudaki isteksizliği ve kendilerine biçtikleri “barıştırıcı rolü”nün şiddeti devam ettirici etkilere sebep olduğunu hüküm altına almıştı. Mahkeme bu kararıyla, sadece yaşam hakkının usuli yönünden değil esasından da ihlal kararı vererek, “önlenebilir ve öngörülebilir” bir ihlale yönelik Devletin tedbir yükümlülüğünü yerine getirmediğine hükmetmişti. Bu ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için ise sadece bireysel önlemlerin yeterli olmayacağı, yapısal bir çözüme ihtiyaç olduğu vurgulanmıştı. Türkiye ise kendisine yöneltilen eleştirilerin haksız olduğunu ve verilen ihlal kararının gereklerine uyduğunu göstermek adına, İstanbul Sözleşmesini ilk imzalayan ülke olduğu gibi diğer ülkelerin de imzalaması için çaba içerisine girdi.

Aradan geçen 10 yıla rağmen, Sözleşme hükümleri uygulanmadığı için şiddet hiç durmadı. Sözleşme hükümlerinin etkili biçimde uygulanması için çaba göstermesi gereken yöneticiler ise, bir gece yarısı kararnamesi ile Sözleşmeden çekildiklerini açıkladılar.

Bu karar, biz kadınlar açısından yok hükmündedir.

Çünkü bizler biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı;

Devletin şiddeti önleme yükümlülüğünde en isteksiz en duyarsız kaldığı Kürt illerinde, çoklu temelde ayrımcılıktan kaynaklı olarak Kürt kadınları daha fazla şiddete maruz kalmıyor olacaktı,

Savaş dönemlerinde gözden çıkartılan ilk alan kadına karşı şiddetle mücadele alanı olmayacaktı,

Adına ister savaş ister çatışmalı dönem denilsin, bütün tarihsel süreçlerde olduğu gibi savaşlar kadın bedeni üzerinden yürütülmeyecek, kadınlar savaş ganimeti olarak görülmeyecek, ilk köle ilk esir edilenler olmayacaktı. Savaş, şiddet ortamını beslediği gibi mücadele alanlarını sıfıra indirmeyecekti,

Kadınların kamusal alanda anadilde kamu hizmeti almaları sağlanacak ve Fatma Altınmakas katledilmeyecekti,

Üniformalı veya üniformasız kamu görevlilerinin ürettiği şiddet ve faili oldukları cinayetler yaşanmayacak, hiçbir erkek, Devlet üniformasından veya kamu görevlisi kimliğinden aldığı güçle cezasızlık zırhına bürünerek kadınlara karşı her türden suçu işleyemeyecek ve İpek Er hayatta olacaktı,

Pandemi döneminde kadınlar korumasız kalmayacak, ev içleri şiddet ve katliam yuvalarına dönüşmeyecekti,

Kadın kırımının ilk adımı olan çocuk istismarı “erken yaşta evlilikler” kisvesi altında aklanmaya çalışılmayacaktı,

Kutsal görülen aile, kadınlar için şiddet çemberine dönüşmeyecek, aile meclisi kararıyla yüzlerce kadın öldürülmeyecekti,

Kayyum politikaları ile atanan görevlilerin ilk icraatları Kadın Müdürlüklerini, Kadın Merkezlerini veya sığınakları kapatmak/işlevsizleştirmek olmayacak, Mardin Belediyesinde kayyum personelleri kadınların işe alımın sürecinde kadınlara karşı suç işleyemeyecekti,

Yerinden edilmiş kadınlar sığındıkları ülkelerde fuhuşa sürüklenmeyecek, kamplarda cinsel saldırıya uğramayacak, köle gibi pazarlarda satılmayacak, değil kimliği sayısı dahi bilinmeyen binlerce kadın erkek şiddetine maruz kalmayacak, faili meçhul biçimde kimsesizler mezarlığına gömülmeyecekti,

Geçmiş yıllarda en çok Batman’da görülen ve halihazırda her yere yayılan şüpheli kadın ölümlerinin etkin soruşturulması yapılacak, bu sayede hiçbir kadın ve çocuk intihar süsü verilerek katledilmeyecekti,

Bunca şiddet sarmalının içindeyken şiddetle mücadele alanı başta olmak üzere kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi verdiği her alanda kadınlar gözaltına alınmayacak, tutuklanmayacak, yargı tacizine maruz kalmayacaktı.

İstanbul Sözleşmesinde, Nahide’nin, annesi Mürteha’nın ve katledilen bütün kadınların mücadelesi var. Bu Sözleşmede, hayatta kalmak için mücadele veren her kadının emeği, sokaklarda haykıran her kadının alın teri var.

Bu yüzden kadınlar olarak bir gecede bir kişi ile aldığınız “çekilme” kararınızı tanımıyor ve diyoruz ki;

BİZ KADINLAR İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMİYORUZ,

SİZ KADINLARIN ÖNÜNDEN ÇEKİLİN !

 

  • İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLME KARARINA KARŞI BÖLGESEL
  • DEKLARASYON İMZACI KURUMLAR

 

1.Adiyaman İl Kadın Platformu

2.Adiyaman Pir Sultan Derneği

3.Adiyaman Şeğler Derneği

 

4.Ağrı Tabip Odası

 

5.Amed Eğitim Sen 3 No’lu Şube

6.Amed Eğitim Sen Kadın Meclisi

7.Amed KESK Kadın Meclisi

8.Amed Ses Kadın Meclisi

 

9.Amed Şehir Diplomasisi Derneği

10.Anadolu Hacı Bektaş Veli Derneği

11.Antep Demokratik Kadın Platformu

12.Basın Yayın İletişim Ve Posta Emekçileri Sendikası

13.Batman Makine Mühendisleri Odası

14.Batman Tabip Odası

 

15.Bir Kadın Bir Hayat Derneği

16.Birca Belek Dil Ve Kültür Derneği ( Cizre)

17.Bitlis Tabip Odası

18.Cizre Eğitim Sen

 

19.Çevder

 

20.Dayanışmanın Kadın Hali Derneği

21.Demokratik Alevi Derneği (Dad) Kadın Meclisi

22.Demokratik Alevi Dernekleri (Dad) Genel Merkezi Dersim

23.Deriteks Sendikası Batman Bölge Temsilciliği

24.Dersim Barosu Kadın Ve Çocuk Hakları Komisyonu

25.Dersim Yenigün Kadın Dayanışma Derneği

26.Dicle Amed Kadın Platformu

27.Disk Genel İş Batman Şubesi

28.Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi

29.Diyarbakır Barosu Lgbti+ Hakları Komisyonu

30.Diyarbakır Tabip Odası

 

31.Diyarbakır Tüm Belediyeler Ve Yerel Yönetimler Sendikası (Tümbelsen)

32.Eğitim Sen Denizli Şubesi

 

33.Eğitim Sen Gaziantep Şubesi

34.Eğitim Sen Kızıltepe Temsilciliği

35.Eğitim Sen Kilis İl Temsilciliği

36.Eğitim Sen Şırnak Şube

 

37.Eğitim Sen Van Şubesi

 

38.Eğitim-Sen Urfa Şubesi

39.Eğitimsen Hakkari Şubesi

 

40.Ferat Dil Ve Araştırmaları Derneği

41.Ferat Dil Ve Araştırmaları Derneği Adıyaman

42.Gaziantep Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

43.Habersen Amed Şubesi

 

44.İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi

 

45.İnsan Hakları Derneği Dersim Şubesi

46.İnsan Hakları Derneği Malatya

 

47.İnsan Hakları Derneği Hakkari

 

48.İnsan Hakları Derneği Şırnak Şubesi

 

49.İnsan Hakları Derneği Van Şubesi

50.İnsan Hakları Derneği Urfa Şubesi

 

51.İnsan Hakları Derneği Adıyaman Şubesi

52.İnsan Hakları Derneği Gaziantep Şubesi

53.İnsan Hakları Derneği Mardin Şubesi

 

54.İnsan Hakları Derneği Siirt Şubesi

 

55.İnsan Hakları Derneği Kars Şubesi

56.Kadın Kültür Sanat Edebiyat Derneği

57.Kadın Zamanı Derneği

 

58.KASED (Kadın Kültür Sanat Edebiyat Derneği)

59.Kesk Gaziantep Kadın Meclisi

60.Kesk Kadın Meclisi

 

61.Kızıltepe Eğitim-Sen Kadın Meclisi

62.Komeleya Lêkolînê Ya Ziman Û Çandên Mezopotamyayê (Med-Der)

63.Kürt Edebiyatçılar Derneği  (Diyarbakır)

64.Kürtçe Dil Ve Kültür Ağı (Tora Ziman Û Çanda Kurdî)

65.Büro Emekçiler Sendikası Yönetim Kurulu

66.Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube

67.Makine Mühendisleri Odası Van İl Temsilciliği

68.Mardin Ses Şubesi

 

69.Mardin Şahmaran Kadın Platformu

70. Yeni Yaşam Derneği

71.Mardin Tabip Odası

 

72.Mardin Tüm - Bel - Sen Kadın Meclisi

73.Mavigöl Kadın Derneği/Van

74.Mereto Dil Yasatma Derneği

75.Mezopotamya Göç İzleme Ve Araştırma Derneği

76.Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu

77.Mezopotamya Kadim Çevre İşletme Kooperatifi

78.Mezopotamya Yazarlar Derneği (Mardin)

79.Mezopotamya Yazarlar Derneği Urfa Temsilciliği

80.Mmo Mardin İl Temsilciliği

 

81.Muş Tabip Odası

 

82.Öhd Amed Şubesi

 

83.Önce Çocuklar Derneği

 

84.Özgürlük İçin Hukukçular Derneği

85.Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Batman Temsilciliği

86.Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Diyarbakır Şubesi

87.Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Hakkari Temsilciliği

88.Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Urfa Şubesi

89.Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Van Şubesi

90.Pena Kurd (Kürt Pen)

 

91.Rosa Kadın Derneği

 

92.Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adıyaman Şube

93.Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şırnak Şubesi

94.Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Urfa Şubesi

95.Serhat Göç Araştırma Derneği

96.Ses Amed Kadın Meclisi

 

97.Siirt Makine Mühendisleri Odası

98.Siirt Tabip Odası

99.Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Diyarbakır Şubesi

100.Star Kadın Derneği

 

101.Şanlıurfa Barosu

 

102.Şanlıurfa Tabip Odası

 

103.Şırnak Barosu

 

104.Şırnak KESK Kadın Meclisi

105.Şırnak Tabip Odası

 

106.Tarım Orkam-Sen Diyarbakır

107.Tihv Diyarbakır Şubesi

 

108.Tja Amed (Tevgera Jinên Azad)

109.Tja Urfa

 

110.Tmmob Makina Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği

111.Tüm Bel Sen

 

112.Türkiye İnsan Hakları Vakfı Van Temsilciliği

113.Urfa Barosu

 

114.Urfa Barosu Kadın Hakları Merkezi

115.Urfa Emek Ve Demokrasi Platformu

116.Urfa İl Kadın Platformu

 

117.Urfa Ziraat Mühendisleri Odası

118.Van Barosu Kadın Hakları Komisyonu

119.Van Dinamik Sanayici Ve İş İnsanları Derneği

120.Van-Hakkari Tabip Odası

 

121.Van Kadın Platformu

 

122.Van Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği

123.Van Tüm Bel Sen

124.Van Türk Diş Hekimleri Birliği

125.Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği

>