Rosa Kadın Derneği Eğitim Birimi

Rosa Kadın Derneği Eğitim Birimi

Rosa kadın derneğinin eğitim düzenleme ve farkındalık yaratma kuruluş amaçlarından biridir. Eğitim ve farkındalık çalışmaları yaparken esas aldığımız ilke katılımcı bir yöntem benimsemektir. Derneğimizce belirlenen belli başlı eğitim ve farkındalık çalışmaları mevcuttur ve bunlar yerelin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiştir. Planlanan bu eğitim ve farkındalık programları dışında kadınlardan gelen talepler üzerinden farkındalık ve eğitim programları düzenlenmektedir. Rosa Kadın Derneği olarak hedefimiz; kadınların özel ve kamusal alanda güçlenmesi, sahip olduğu hakları bilmesi, uluslar arası normlar ve mevcut ulusal yasalar hakkında bilgi sahibi olması, kadın sağlığı eğitimi alması ve çocuk yaşta evliliklerle ilgili farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmaktır.

Genç kadınların güçlenmesi ve eşitlik bilincine sahip olması için bilgilendirici çalışmalar yapmak; kadın konuların da çalışacak tüm kadınlara yönelik eğitici faaliyetler düzenlemek hedeflerimiz arasındadır.
Diğer bir amacımız yazılı ve görsel medyayı kullanarak kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etmek ve duyarlılık oluşturmak, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda toplumda duyarlılık ve farkındalık yaratacak eğitimler ve faaliyetler gerçekleştirmektir. Bununla birlikte; resmi, sivil ve özel kurum ve kuruluşlara, kadınlara doğrudan ya da dolaylı temas halinde olan kişilere yönelik kadın hakları ve insan hakları konusunda  eğitim, bilgilendirme çalışmaları yapmaktır.

>