Rosa Kadın Derneği Proje Komisyonu

Rosa Kadın Derneği Proje Komisyonu

Derneğimizin amaç ve ilkeleri doğrultusunda kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştıracak projeler geliştirmek ve uygulamak çalışmalarımızın ana hattını oluşturmaktadır. 

Kadının toplumdaki eşitsizliğini, sosyal, siyasal, hukuksal, ekonomik, kültürel ve sanatsal vb. yaşamın her alanında aktif rol almasını sağlayarak kadının sorunlarını gidermeyi amaçlayan projeler üretmek temel prensiplerimizdendir. Bu temelde en geniş kadın kitlelerine ulaşmayı ilke edinmekteyiz. Her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşı, dayanışma ağı geliştirmeye yönelik projeler oluşturmayı amaçlıyoruz.

Projelerimizde bütün kadın kurum ve kuruluşlarıyla ilişki ağı içerisinde olmayı amaçlamakla birlikte toplumda ezilen, dışlanan, hakları gasp edilen, yok sayılan kesimlerin mücadelelerini desteklemeyi ve ihtiyaç duyulduğunda onlarla ortak platformda birlikteliği esas alıyoruz.

Kadının ekonomik bağımsızlığının sağlanması için atölye, üretim kooperatifleri gibi çalışma alanlarının açılması ve geliştirilmesine yönelik projeler üretmeyi hedefliyor ve destekliyoruz. İl, ilçe, mahalle ve köylerde toplumun yaşadığı genel sorunlarla birlikte kadının özgün sorunlarına dönük, çözüm üretebilecek tüm örgütlenme alanlarının kadına açılmasının çalışmasını yapmak kadar her türlü kültürel ve eğitsel çalışmaları da ertelenemez bir görev olarak alıyoruz. Bu hedef doğrultusunda özellikle genç kadınların güçlenmesi ve eşitlik bilincine sahip olması için bilgilendirici çalışmalar yapmayı; kadın konularında çalışacak tüm kadınlara yönelik eğitici faaliyetler düzenlemeyi planlamaktayız.
Eğitim-öğretim kurumları (dershane, kurs, eğitim merkezi, enstitü vb.) kurmak, dönemlik olarak eğitim faaliyetleri (yaz okulları, akşam kursları, sertifika programları vb.) düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde bulunan kurumlara katkı sağlayıp, destek ve/veya ortak
olmak proje hedeflerimizdendir.


Çocukların bulunduğu mahalle, okul, yurt, açık veya kapalı kurum, iş yeri vb. yerlerde çocukların hakları konusunda bilinçlendirme etkinlikleri (konuyla ilgili eğitsel, sanatsal ve sportif etkinlikler; tiyatro, drama, rol-playing vb. faaliyetler) düzenlenmesine yönelik proje çalışmaları hedefliyoruz.

>